Home Σύλλογος Φίλων ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”

671

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” 1.

Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκλέγονται την πρώτη Κυριακή με το σύστημα της απλής αναλογικής 2. Οι Δήμαρχοι εκλέγονται με το 50% + 1 ψήφο (αν δεν υπάρξει αυτή η πλειοψηφία την πρώτη Κυριακή η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών τη δεύτερη Κυριακή) 3. Η διάρκεια της θητείας των Δημοτικών διοικήσεων είναι 4 χρόνια. Οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια τη 2η Κυριακή του Οκτωβρίου και αυτές αναλαμβάνουν την διοίκηση του Δήμου την 1η Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου. 4. Οι επόμενες όμως Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2019, μαζί με τις Ευροεκλογές και η ανάληψη της διοίκησης θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και η διάρκεια τους θα είναι έως τις 31/12/2023. 5. Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1. Όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα ανεξάρτητα του πληθυσμού τους ονομάζονται Κοινότητες. 2. Κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους εκλέγουν τον Πρόεδρο της κοινότητας.

Ενώ οι κοινότητες πάνω από 300 κατοίκους εκλέγουν το Συμβούλιο της Κοινότητας και τον πρόεδρο του Συμβουλίου. 3. Οι εκλογές για τις Κοινότητες γίνονται σε ξεχωριστή κάλπη από την εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου. (Σε κάθε χωριό θα στηθούν 3 κάλπες, 1 για Περιφέρεια, 1 για το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο και 1 για το Συμβούλιο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας). 4. Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους. 5. Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. 6. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τον υποψήφιο πρόεδρο του συμβουλίου κοινότητας, ως επικεφαλής του συνδυασμού και τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας. 7. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και τριάντα τοις εκατό (30%). (Στα 5μελή συμβούλια μπορούν οι υποψήφιοι να είναι έως και 6, ενώ στα 7μελή μπορούν να είναι έως 9 κ.ο.κ). 8. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του κάθε συνδυασμού. 9. Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων. 10. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του κάθε συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο επικεφαλής ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς.

Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου. 11. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου σε θέματα που αφορούν την Κοινότητά του. 12. Μέρος των χρημάτων του προϋπολογισμού από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) πηγαίνουν κατευθείαν στις κοινότητες και είναι στην ευχέρεια του Συμβουλίου της Κοινότητας να αποφασίσει σε ποια έργα θα διατεθούν. Προβλέπεται διαδικασία Τοπικών Δημοψηφισμάτων Σύμφωνα με το Άρθρο 134, που αναφέρει: Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα διεξάγεται: α) μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ή β) μετά από αίτηση εγγεγραμμένων εκλογέων του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%).